Pravo služnosti puta

ŠTO JE PRAVO SLUŽNOSTI PUTA? Prema članku 186. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, u daljnjem tekstu: ZV) stvarna služnost je stvarno pravo svagdašnjeg vlasnika određene nekretnine (povlasna nekretnina) da se za potrebe te nekretnine na određeni način služi nečijom nekretninom (poslužna nekretnina), čiji svagdašnji vlasnik to mora trpjeti ili mora propuštati određene radnje glede svoje nekretnine koje bi inače imao pravo činiti. U čl. 190. ZV-a navodi se kako vlasnik povlasne n...
More

Status roditelja njegovatelja

Koja su prava roditelja njegovatelja po zakonu o radu? Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, u daljnjem tekstu; ZOR) ne regulira status roditelja njegovatelja pa tako ni njegov godišnji odmor ili naknadu. Navedena pitanja regulirana su Zakonom o socijalnoj skrbi. Prema tome, ZOR sadrži odredbe kojima općenito uređuje prava radnika glede godišnjeg odmora, te naknade uslijed nekorištenja istog. U čl. 76. ZOR navodi da radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu. Nadalje, čl. 80. ZOR propisuje da je ništetan svaki sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor...
More

Zaštita javnog zdravlja i pandemija bolesti Covid-19

Republika Hrvatska, kao i ostatak svijeta, trenutno prolazi krizu zbog pandemije koronavirusa. Riječ je o problemu koji se tiče svih nas. S obzirom na to da trenutno ne postoji lijek protiv koronavirusa važno je spriječiti daljnje širenje virusa. U tu svrhu, svaka država pa tako i Republika Hrvatska, propisuje mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. Ograničenja koja država može uvesti regulirana su Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17.; u daljnjem tekstu; ZZP) MJERE ZA ZAŠTITU JAVNOG ZDRAVLJA Prema čl.4.ZZP-a Republika Hrvatska, župani...
More

Stigmatizacija osoba oboljelih od bolesti Covid-19

Kada se u društvu pojavi novi i do sada nepoznati virus koji je potencijalno opasan za pojedince, dakle virus na koji nitko nije imun te koji svaku osobu može učiniti žrtvom uobičajeno se rađa strah. Strah je u uobičajena i sveprisutna pojava, međutim, ako nije kontroliran, strah može imati ozbiljne posljedice i eskalirati u nepoželjnom smjeru. Što je stigmatizacija? Zagrebačko psihološko društvo stigmatizaciju definira kao proces pridavanja negativnih obilježja drugoj osobi temeljem određene karakteristike. Kroz dugu povijest svjedoci smo učestalog stigmatiziranja osoba temeljem raznih...
More

Autorska prava

Svi se mi svakodnevno susrećemo sa svojim i tuđim autorskim djelima, no znamo li što su ona zapravo te koja su to prava koja svaki autor ima? Kao učenici i studenti, susreli smo se s pisanjem seminara i zadaća u kojima smo morali pravilno citirati odakle smo neki citat ili istraživanje preuzeli. Ista je situacija i ako preuzmemo nečiju sliku ili video, sve su to autorska djela o kojima ćemo pisati u daljnjem tekstu. O preuzimanju autorskih sadržaja s internetskih stranica ćemo više pisati u sljedećim objavama. ŠTO JE AUTORSKO DJELO? Predmet autorskih prava je autorsko djelo. Stavak 1. č...
More

Policijski sat

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donosi odluke i upute koje provode stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i regionalne samouprave (Zakon o sustavu civilne zaštite, NN 82/15, 118/8, 31/2020, čl.22.a; u daljnjem tekstu: Zakon).Radi sprječavanja širenja virusa, neke zemlje su uvele ...
More

Informatički sustav e-Građani

E -uprava obuhvaća organizacijske i funkcionalne promjene u javnoj upravi kako bi se korištenjem informacijsko – komunikacijske tehnologije postigla veća efikasnost te povećala transparentnost i odgovornost njezina rada. E-uprava predstavlja poseban segment informacijskog društva usmjeren na korištenje ICT-a za učinkovitiju i efikasniju javnu upravu, radi pružanja boljih usluga građanima i stvaranja okvira za gospodarski rast. Ovo područje uključuje kako pružanje različitih usluga javne uprave i javnog sektora online tako i pitanja javnih nabava, zaštite podataka, pružanja informacija od javn...
More

Stečaj potrošača

Temeljem Zakona o stečaju potrošača, NN 100/15, 67/18 (u daljnjem tekstu Zakon), potrošačem se smatra svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Također, potrošačem se smatra fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti prema odredbama Zakona o porezu na dohodak i fizička osoba obveznik poreza na dobit prema odredbama Zakona o porezu na dobit ako nema više od 20 vjerovnika, ako obveze iz obavljanja djelatnosti ne prelaze iznos od 100.000,00 kuna, ako nema obveza iz ...
More

Mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa i pomoć za očuvanje radnih mjesta

Vlada Republike Hrvatske je 17. ožujka 2020.godine na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) donijela Zaključak o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa (Klasa: 022-03/20-07/82, Urbroj: 50301-25/16-20-2) sa svrhom prilagođavanja aktualnim zbivanjima uzrokovanim pandemijom virusa COVID-19. Neke od tih mjera namijenjene su pomoći u očuvanju radnih mjesta. Vlada je usvojila paket mjera koje se odnose: a) na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima koje su pogođene virusom COVID-19, a zbog kojeg je...
More

Računalne prijevare

Danas se putem interneta odvija veliki broj komunikacija, kako poslovnih tako i privatnih. Putem algoritama društvene mreže prate ono što se nama sviđa, što najviše komentiramo te na taj način slažu kako treba izgledati naslovna strana naših društvenih mreža. Isto tako, analizom podataka koje mi objavljujemo, “lajkamo” i komentiramo algoritma slažu i ubacuju nam reklame za koje smatra da su ono što smo si možda htjeli kupiti, neku aplikaciju ili stranicu o kojoj smo negdje pročitali ili čuli. Upravo na taj način privlači nas da kliknemo na tu stranicu kako bi skinuli spomenutu aplikaciju ili ...
More

Nasilje u obitelji i pandemija bolesti Covid-19

Uslijed pandemije koronavirusa primorani smo ostati u svojim domovima kako bi očuvali vlastito zdravlje,ali i zdravlje ostatka društva. Karantena, kao protupandemijska mjera, pokazala se kao uspješna strategija sprječavanja širenja virusa. Naši domovi tako su postali najsigurnija mjesta u borbi za očuvanje života i zdravlja. S druge strane, povećan je broj zabilježenih slučajeva nasilja u obitelji te se postavlja pitanje je li dom zaista najsigurnije mjesto za život? Žrtvama nasilja u obitelji razdoblje karantene osobito je teško te mogu ozbiljno patiti tijekom socijalne izolacije. Stoga je k...
More

Naknada štete i potres(i)

Kao prvo, važno je reći da uspješna naknada štete u slučaju potresa ovisi o tome hoće li biti proglašena prirodna nepogoda. Sukladno članku 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19; u daljnjem tekstu; Zakon) propisano je da se prirodnom nepogodom smatraju izvanredne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili okolišu. Odluku o proglašenju prirodne nepogode donosi...
More

Zaštita javnog zdravlja i pandemija bolesti Covid-19

Republika Hrvatska, kao i ostatak svijeta, trenutno prolazi krizu zbog pandemije koronavirusa. Riječ je o problemu koji se tiče svih nas. S obzirom na to da trenutno ne postoji lijek protiv koronavirusa važno je spriječiti daljnje širenje virusa. U tu svrhu, svaka država pa tako i Republika Hrvatska, propisuje mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. Ograničenja koja država može uvesti regulirana su Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17.; u daljnjem tekstu; ZZP) MJERE ZA ZAŠTITU JAVNOG ZDRAVLJA Prema čl.4.ZZP-a Republika Hrvatska, župani...
More

Prava studenata i najam stana

Upisom na fakultet svim studentima veliki problem predstavlja mjesto gdje će stanovati i boraviti tijekom svog studentskog života. S obzirom da studentski domovi nemaju dovoljan kapacitet da prihvate sve zainteresirane studente, većina studenata kao jedinu opciju vidi najam stana. Prije iznajmljivanja stana svakako je bitno stan dobro pregledati kako bi se utvrdili mogući nedostaci ili štete. Korisno je sastaviti zapisnik o zatečenom stanju te dogovoriti s najmodavcem uklanjanje istih kako bi se izbjegli nedostaci čije bi uklanjanje kasnije moglo pasti na teren studenta. Također, nije naodmet...
More

Ovrha zbog neplaćanja komunalne naknade

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) koji je na snazi od 04. kolovoza 2018. uređuje se, među ostalim, i pitanje plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Prema navedenom Zakonu, komunalna naknada je javno novčano davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture te je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Odluku o komunalnoj naknadi donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dok rješenje o komunalnoj naknadi donosi upravno tijelo u skladu s odlukom o komunalnoj naknadi i odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade.    ...
More

Nalet motornog vozila na divljač

Svi smo mi kao vozači možda bili u situaciji da smo „za dlaku“ izbjegli susret sa divljači. Moguće je i da se nekima nažalost dogodilo da takav susret nisu mogli izbjeći. Bilo kako bilo, bliski susret s divljači u prometu nije nimalo ugodan događaj, a posljedice koje se mogu dogoditi su osim materijalne štete i tjelesne ozljede. Uvijek sam se pitala što su pravne reperkusije situacije naleta na divljač? Što ukoliko mi se ikada dogodi da ne uspijem izbjeći divljač i vozilom naletim na životinju? Prvi korak kod takve situacije bio bi nazvati policiju i obavijestiti ih o prometnoj nesreći, n...
More

Doživotno i dosmrtno uzdržavanje

Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju pravni su poslovi kojima se jedna strana (u daljnjem tekstu: davatelj) obvezuje drugu stranu ili treću osobu (u daljnjem tekstu: primatelj) uzdržavati do njegove smrti, a primatelj izjavljuje da će davatelju u vlasništvo prenijeti svu ili dio svoje imovine. Iako u svakodnevnom govoru ne spoznajemo jasnu granicu između ova dva ugovora, razlika je značajna, a tiče se trenutka prijenosa imovine sa primatelja na davatelja. Kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, prijenos se događa za života primatelja (danom sklapanja ugovora ili u drugom roku oko kojeg s...
More

Općenito o alimentaciji

Problem današnjice je veliki broj razvoda brakova pa se nameće pitanje tko je dužan uzdržavati dijete nakon rastave roditelja te na koji se način dijete može uzdržavati. Uzdržavanje je dužnost i pravo roditelja koji su prvi dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete i uzdržavanje se uvijek određuje  u novčanom iznosu. Pri tome, uzdržavanje se određuje na način da se odredi ukupan iznos sredstava potrebnih za uzdržavanje. Tko je sve dužan plaćati alimentaciju? Roditelji su prvi dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete. Radno sposoban roditelj se ne može osloboditi dužnosti uzdržavanj...
More

Elektroničke komunikacije i prava potrošača

Prema podacima Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: HAKOM), u drugom tromjesečju 2019. godine ukupan broj korisnika telefonskih usluga u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži bio je 4.447.398, od čega 3.712.661 predstavljaju privatni korisnici. Ako uzmemo u obzir procjenu stanovništva Državnog zavoda za statistiku, iz koje proizlazi kako u Republici Hrvatskoj u 2018. godini živi 4.076.246 ljudi, zaključujemo da otprilike 91% ljudi posjeduje mobilni uređaj. Privatnih korisnika s pretplatničkim odnosom ima tek 1.629.122, što znači da manje od polovice ukupnog...
More

Zaštita prava iz radnog odnosa

Kad je u pitanju zaštita prava iz radnog odnosa, zakonodavac propisuje određene pretpostavke i rokove za pokretanje postupka pred nadležnim sudom. S obzirom na to da se radi o čestom upitu naših stranaka u ovom tekstu želimo pobliže objasniti zakonodavni okvir zaštite prava iz radnog odnosa koji se bitno razlikuje od zaštite prava koja proizlaze iz drugih građanskopravnih odnosa. Zakon o radu (NN broj 93/14, 127/17, 98/19, u daljnjem tekstu : ZOR) u članku 133. propisuje način i pretpostavke za zaštitu prava iz radnog odnosa pred nadležnim sudom. Radnik koji smatra da mu je poslodavac pov...
More

Zastoj ovrhe na novčanim sredstvima uslijed pandemije bolesti Covid-19

Pojavom posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 radi olakšanja položaja fizičkih osoba i smanjenja šteta u gospodarskom poslovanju, u subotu, 18. travnja 2020. godine na snagu je stupio Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 47/2020, u daljnjem tekstu: Zakon o dopuni ZPONS) kojim je propisano postupanje Financijske agencije (u daljnjem tekstu: FINA) u posebnim okolnostima što uključuje zastoj, odnosno moratorij ovrhe nad novčanim sredstvima. Prema odredbama Zakona o dopuni ZPONS; zastoj ovrha trebao je trajati do 18. srpnja iste godine, odnosno tri mj...
More

Naplata RTV pristojbe

„Halo, halo! Ovdje Radio Zagreb!“ prve su riječi emitirane uživo 15. svibnja 1926. godine iz tadašnjeg studija Radio Zagreba. Božena Begović je u 20:30 sati najavila zvukove hrvatske himne, nakon čega je uslijedio govor dr. Sterna. Te davne večeri slušatelji su po prvi put uživali u zvukovima Beethovena, Haydna, Chopina, Rameaua, Saint- Saena i poslušali novosti. Pojava televizije se također smatrala fenomenom, a prva televizijska slika u Zagreb je stigla 15. svibnja 1956. godine. U Republici Hrvatskoj usluge javnog RTV sustava obavlja Hrvatska radiotelevizija. Djelatnost, funkcija i sadržaj ...
More

Prijedlog izmjena Zakona o radu zbog bolesti Covid-19

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava priprema zakon koji bi za vrijeme epidemije koronavirusa neka pitanja iz radnih odnosa regulirao drugačije nego Zakon o radu. Taj zakon, kojim bi se derogirale odredbe Zakona o radu, ima radni naslov Zakon o uređenju radnih odnosa u okolnostima proglašene epidemije bolesti COVID-19, a očekuje se u najkraćem roku. Navedenom zakonu je glavni cilj pomoći gospodarstvu koliko je moguće dok traje epidemija i zato bi rješenja bila privremene prirode. Zakonom bi se „privremeno, za vrijeme epidemije“ poslodavcima omogućilo smanjivanje plaće putem pravilnika o ra...
More

Nacionalna mirovina

Nacionalna mirovina ili nacionalna naknada za starije osobe su novčana primanja za hrvatske državljane starije od 65 godina života koji nisu osigurali prihod za starost i ne ostvaruju pravo na mirovinu. Nacionalna mirovina iznosi 800,00 kuna mjesečno. Ona se usklađuje jednom godišnje, počevši od 1. siječnja 2021., prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, a odluku o usklađivanju donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Pravo na nacionalnu mirovinu može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 god...
More

Pandemija bolesti Covid-19 – aktualne mjere i propisi koji reguliraju zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti

Pravni temelji za osnivanje i donošenje odluka od strane Stožera civilne zaštitePrema čl. 24. Zakona o Vladi RH (NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18) Vlada može osnivati stalna i povremena tijela za davanje prijedloga, mišljenja, odnosno stručnih obrazloženja o pitanjima iz svojeg djelokruga. Stalna radna tijela Vlada osniva Poslovnikom, a povremena odlukom kojom se utvrđuje njihova zadaća i sastav. Poslovnikom se detaljnije propisuju nadležnost i način rada radnih tijela Vlade. Vlada uredbom osniva urede, agencije, direkcije i druge stručne službe radi obavljanja poslova iz svojeg djelokruga i ...
More