Razvod braka i uzdržavanje

O POSTUPKU ZA RAZVOD BRAKA Prema čl. 47. Obiteljskog zakona (NN 103/15, 98/19 –  u daljnjem tekstu: ObZ, brak bez obzira na oblik u kojem je sklopljen prestaje smrću bračnog druga, proglašenjem nestalog bračnog druga umrlim, poništajem ili razvodom. Prema čl. 50. st. 1. ObZ-a, razvod braka može tužbom zahtijevati jedan bračni drug, a oba bračna druga prijedlogom za sporazumni razvod braka. Prema čl. 455. st. 1. ObZ-a za suđenje u povodu prijedloga za sporazumni razvod braka nadležan je sud na čijem su području bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište.  Po st. 2. ako je u bra...
More

Općenito o alimentaciji

Problem današnjice je veliki broj razvoda brakova pa se nameće pitanje tko je dužan uzdržavati dijete nakon rastave roditelja te na koji se način dijete može uzdržavati. Uzdržavanje je dužnost i pravo roditelja koji su prvi dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete i uzdržavanje se uvijek određuje  u novčanom iznosu. Pri tome, uzdržavanje se određuje na način da se odredi ukupan iznos sredstava potrebnih za uzdržavanje. Tko je sve dužan plaćati alimentaciju? Roditelji su prvi dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete. Radno sposoban roditelj se ne može osloboditi dužnosti uzdržavanj...
More