Propisi

Dva su temeljna propisa koji reguliraju djelovanje Pravne klinike Pravnog fakulteta u Osijeku OSIJEK PRO BONO; Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine br. 143/2013, 98/2019) te Pravilnik o organizaciji rada Pravne klinike Pravnog fakulteta u Osijeku usvojen od strane Velikog vijeća Klinike na sastanku održanom 9. listopada 2019. godine.

Oba propisa dostupna su putem sljedećih poveznica.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Pravilnik o organizaciji rada Pravne klinike Pravnog fakulteta u Osijeku OSIJEK PRO BONO