Terenske klinike

Na jednoj od terenskih klinika

U Pravnoj klinici “Osijek PRO BONO” svjesni smo da se s pravnim problemima građani ne susreću samo na području Grada Osijeka. Iako je Osijek centar našeg djelovanja, Pravna klinika OSIJEK PRO BONO je u proteklom razdoblju u okviru projekta odobrenog od strane Ministarstva pravosuđa pod nazivom “OSIJEK PRO BONO U SLUŽBI UNAPREĐENJA SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI I OSIGURANJA PRAVA NA PREVENTIVNU PRAVNU ZAŠTITU”, a uz svesrdnu podršku Pravnog fakulteta u Osijeku, posjetila i pravnu pomoć redovito pružala u cijelom nizu općina u okolici Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije (Grad Orahovica, Kneževi Vinogradi, Bilje, Vladislavci, Trpinja, Čepin).

Zahvaljujemo čelnicima spomenutih općina što su nam izašli u susret i tijekom zime osigurali grijane prostore u kojima su studenti mogli primati stranke.

U slučaju prihvaćanja naših novih projektnih prijava, Pravna klinika će nastojati nastaviti ili ponovno uvesti praksu redovitih mjesečnih posjeta. O organizaciji posjeta na odabranim lokacijama na širem prostoru Slavonije i Baranje građani su pravodobno obaviješteni putem lokalnih glasila te na sve druge načine koji su na raspolaganju odabranim jedinicima lokalne uprave i samouprave.