Pristup u Kliniku za invalide

Prostorija Pravne klinike Osijek “PRO BONO” nalazi se na prvom katu zgrade na adresi Ribarska 1. Za dolazak u prostoriju Klinike potrebno je savladati više starih drvenih stepenica pri čemu ne postoji rukohvat za koji se možete pridržavati.

Za sve osobe koje ne mogu bez poteškoća pristupiti Pravnoj klinici studenti će organizirati susret na drugom mjestu, eventualno u slučaju nemogućnosti kretanja, u njihovom domu. Ipak, s obzirom na stanje epidemije nove bolesti sastanke sa strankama održavamo samo ukoliko su oni nužni radi obrade predmeta te pozivamo sve građane da nas prvenstveno kontaktiraju putem adrese elektroničke pošte, Facebooka ili telefonski. U dane akademske zimske i ljetne stanke te dane blagdani Klinika neće zaprimati nove predmete).