Dragi građani, Pravna klinika Pravnog fakulteta u Osijeku OSIJEK PRO BONO ulazi u petu godinu rada.

Kontaktirati nas možete na adresu elektroničke pošte: osijekprobono@gmail.com te telefonski na broj: 031/327/822 svaki utorak i četvrtak u vremenu 17-18,15h, osim u vrijeme blagdana i vrijeme akademske stanke.

Gledamo ususret novoj radnoj kliničkoj godini te pružanju primarne pravne pomoći našim građanima!

Studenti kliničari Pravne klinike Pravnog fakulteta u Osijeku OSIJEK PRO BONO