Informacije o radu sa strankama

Dragi građani, naš broj telefona 031/327-822 dostupan je svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u vremenu 16-19h !

Molimo uzmite u obzir da Klinika ne radi niti u dane blagdana i praznika te tijekom akademskih praznika te vremena zimskih, ljetnih i jesenskih ispitnih rokova.

Potičemo sve koji to mogu učiniti da svoje upite upute elektroničkim putem (primarni mehanizam komunikacije sa strankama). U tu je svrhu isprogramiran obrazac koji možete popuniti ne samo uporabom kompjutera, već i uporabom mobilnog telefona. Obrascu možete pristupiti ako kliknete ovdje.

Postoji mogućnost dostave (papirnate) dokumentacije – u tu je svrhu na vratima Klinike postavljen poštanski sandučić čiji se sadržaj redovito provjerava. Kontakt formulari koje je potrebno ispuniti uz dostavu dokumentacije nalaze se na radnom stolu koji se nalazi u kliničkoj čekaonici. 

Građani koji se obraćaju Pravnoj klinici “OSIJEK PRO BONO” moraju uzeti u obzir nekoliko važnih činjenica.

Studenti u Pravnoj klinici “OSIJEK PRO BONO” primarnu pravnu pomoć pružaju isključivo osobama slabog imovnog stanja, dakle osobama koje ne mogu bez poteškoća pravnu pomoć ostvariti i dobiti na drugom mjestu od drugih ovlaštenih pružatelja pravne pomoći.

U fokusu rada Pravne klinike “OSIJEK PRO BONO” su problemi građanskopravne naravi u najširem smislu no treba naglasiti kako je Klinika do sada uspješno pokrivala i neka druga pravna područja pokušavajući na taj način doprijeti do svih naših građana kojima je potrebna pravna pomoć. Također, naši građani moraju znati da nisu svi slučajevi podobni za obradu od strane studenata te da mnogi problemi pravne naravi, posebno oni složeniji te oni koju iziskuju vođenje spora i zastupanje pred sudom mogu učinkovito biti adresirani samo od strane odvjetnika. Klinika “OSIJEK PRO BONO” djeluje u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći te je ovlaštena pružati isključivo tzv. primarnu pravnu pomoć te u tom smislu ne konkurira na bilo koji način ovlaštenim pružateljima sekundarne pravne pomoći.

Naša web stranica omogućuje pretragu (desno zaglavlje stranice – “search”) pravnih informacija na temelju ključne riječi. Na taj način našim građanim želimo približiti pravo i pomoći u boljem razumijevanju prava i pravnih mogućnosti. S obzirom da je riječ o pravnim informacijama iz različitih vremenskih razdoblja te s obzirom na izuzetno intenzivne zakonske promjene u svim sektorima pozitivnog prava Klinika ne odgovara za sadržajnu točnost predmetnih informacija niti za njihovu primjenjivost u odnosu na konkretne slučajeve. Redovito osvježavanje objavljenih informacija i njihovo usklađivanje s novim propisima i razvojem sudske prakse zahtijevalo bi velike resurse s kojim Klinika ne raspolaže.

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Osijeku OSIJEK PRO BONO zalaže se za reformu pravnog obrazovanja i nastoji popularizirati kliničko pravno obrazovanje kao jedan od najučinkovitijih načina pripreme studenata prava za rad u pravnoj praksi. U tom smislu pozivamo Vas da pogledate protekle brojeve našeg kliničkog biltena “Klinika News” koji su u pdf formatu dostupni na našoj web stranici.

Studenti kliničari Pravne klinike Pravnog fakulteta u Osijeku OSIJEK PRO BONO