Dragi građani, Pravna klinika Pravnog fakulteta u Osijeku OSIJEK PRO BONO neće raditi tijekom predstojećih blagdana.

Ipak, nema prepreke da nas kontaktirate na adresu elektroničke pošte: osijekprobono@gmail.com. Nakon proteka blagdana nastojati ćemo na sve zaprimljene poruke odgovoriti u kratkom roku te Vas po potrebi kontaktirati i zatražiti dodatne podatke potrebne za procesiranje vašeg predmeta.

Gledamo ususret novoj radnoj kliničkoj 2020. godini te pružanju primarne pravne pomoći našim građanima!

Također pozivamo Vas da pogledate novi broj našeg kliničkog biltena “Klinika News” koji je u pdf formatu dostupan na našoj web stranici na linku: https://klinika.pravos.unios.hr/?page_id=376.

Studenti kliničari Pravne klinike Pravnog fakulteta u Osijeku OSIJEK PRO BONO