O nama

 

Dragi studenti, prošli i budući korisnici pravne pomoći koju pruža “OSIJEK PRO BONO“,

jednako kao što liječnici pružaju hitnu pomoć svakoj osobi, bez obzira ima li ta osoba ili nema zdravstveno osiguranje, u Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Osijeku “OSIJEK PRO BONO” smatramo da svatko, a osobito osobe lošeg imovnog stanja trebaju imati pravo na inicijalnu pravnu pomoć u vidu opće pravne informacije.

Osim unaprjeđenja sustava pravne pomoći i osiguranja prava na preventivnu pravnu zaštitu, cilj Pravne klinike “OSIJEK PRO BONO” je sustavno razvijanje i unapređivanje praktičnih znanja i vještina studenata prava te promicanje uloge Pravnog fakulteta u Osijeku kao društveno odgovorne institucije osobito zainteresirane za promicanje jednakosti svih osoba pred zakonom i djelotvorno ostvarenje prava i pravne zaštite za sve osobe bez obzira na njihov materijalni status. Pravna klinika djeluje u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine br. 143/2013, 98/2019) te je registrirana pri Ministarstvu pravosuđa pod registarskim brojem 514444444.

U Pravnoj klinici “OSIJEK PRO BONO” pravnu pomoć pružaju studenti organizirani u radne grupe čiji je rad pod nadzorom studentskih mentora te akademskih i profesionalnih supervizora.

Početkom akademske godine 2021/2022. projekt Pravne klinike “OSIJEK PRO BONO” ušao je u sedmu godinu provedbe te u tom smislu, imajući na umu kontinuitet u radu, dobar glas koji nas prati, postojeću zainteresiranost studenata za rad u Klinici te sve dosadašnje uspjehe možemo govoriti o punoj institucionaliziciji Klinike u sustav Pravnog fakulteta.

Uvijek nastojimo u radu biti kreativni i prilagođavati način svoga djelovanja društvenim promjenama i novim svjetskim trendovima u sferi pružanja pravne pomoći. 

Sve informacije o aktivnostima Pravne klinike “OSIJEK PRO BONO” možete pronaći na ovoj web stranici.

Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić