Informacije o radu sa strankama

Dragi naši (su)građani, Klinika je ušla u fazu ispitne i akademske ljetne stanke. S novom serijom dežurstava započinjemo 1. listopada 2022. što koincidira s početkom nove akademske godine. Hvala na povjerenju, slobodno provjerite sadržaj naše web stranice i slobodno nam se obratite s vašim upitima imajući na umu da Vam se javiti nećemo moći prije 1. listopada 2022.

Opće informacije o Klinici korisne za stranke su kako slijedi:

Broj našeg dežurnog telefona je 031/327-822. Tijekom akademskog dijela godine kada se održavaju dežurstva dežurni telefon je operativan u danima utorak i četvrtak u vremenu 17-18:30h. Tijekom blagdana i praznika Klinika ne radi.

Upite zaprimamo i putem interneta. U tu svrhu isprogramiran je obrazac za zaprimanje zahtjeva za pružanjem primarne pravne pomoći koji možete popuniti uporabom kompjutera ili mobilnog telefona. Obrascu možete pristupiti ako kliknete ovdje.

Molimo Vas uzmite u obzir da studenti u Klinici ne zaprimaju nove predmete tijekom termina ključnih ispitnih rokova i akademskih praznika (okvirno od 15. lipnja do 1. listopada), ovo iz razloga omogućavanja studentima da se potpuno koncetriraju na ispunjavanje akademskih obveza i rješavanje prethodno zaprimljenih predmeta. U tom smislu tijekom stanki nećemo biti u mogućnosti odgovarati i javljati se strankama te obrađivati nove predmete odnosno promptno pružati besplatnu pravnu pomoć.

Građani koji se obraćaju Pravnoj klinici “OSIJEK PRO BONO” moraju uzeti u obzir nekoliko važnih činjenica.

Studenti u Pravnoj klinici “OSIJEK PRO BONO” primarnu pravnu pomoć pružaju isključivo osobama slabog imovnog stanja, dakle osobama koje ne mogu bez poteškoća pravnu pomoć ostvariti i dobiti na drugom mjestu od drugih ovlaštenih pružatelja pravne pomoći. Osobe kojima financijske prilike omogućavaju kupovinu pravnih usluga na tržištu pozvane su obratiti se licenciranim pružateljima pravnim usluga, napose odvjetnicima. U slučaju teškog osiromašenja postoji mogućnost dodjele odvjetnika od strane države, međutim stranke se radi utvrđivanja imovinskog stanja i procjene zahtjeva trebaju obratiti nadležnom uredu državne uprave (sjedište županije, u Osijeku Županijska ulica br. 4).

U fokusu rada Pravne klinike “OSIJEK PRO BONO” su problemi građanskopravne naravi u najširem smislu no treba naglasiti kako je Klinika do sada uspješno pokrivala i neka druga pravna područja pokušavajući na taj način pomoći svim građanima slabog imovnog stanja kojima je potrebna pravna pomoć. Također, naši građani moraju znati da nisu svi slučajevi podobni za obradu od strane studenata te da mnogi problemi pravne naravi, posebno oni složeniji te oni koji iziskuju vođenje spora i zastupanje pred sudom mogu učinkovito biti adresirani samo od strane odvjetnika. Klinika “OSIJEK PRO BONO” djeluje u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći te je ovlaštena pružati isključivo tzv. primarnu pravnu pomoć te u tom smislu ne konkurira na bilo koji način ovlaštenim pružateljima sekundarne pravne pomoći. Klinika ne pruža pravnu pomoć pravnim osobama.

Naša web stranica omogućuje pretragu (desno zaglavlje stranice – “search”) pravnih informacija na temelju ključne riječi (npr. naziv zakonskog teksta ili ključna riječ – uzdržavanje, ugovor o radu i slično). Digitalizacijom pravnih informacija želimo našim građanima približiti pravo i pomoći u boljem razumijevanju prava i pravnih mogućnosti. S obzirom da je riječ o pravnim informacijama iz različitih vremenskih razdoblja te s obzirom na izuzetno intenzivne zakonske promjene u svim sektorima pozitivnog prava kojima svjedočimo u Republici Hrvatskoj, Klinika ne odgovara za sadržajnu točnost predmetnih informacija niti za njihovu primjenjivost u odnosu na konkretne slučajeve. Redovito osvježavanje objavljenih informacija i njihovo usklađivanje s novim propisima i razvojem sudske prakse zahtijevalo bi velike resurse s kojim Klinika ne raspolaže pa Vas u tom smislu pozivamo da se s konkretnim pravnim problemima slobodno obratite Klinici, ali i da samostalno provjerite je li odgovor na vaše pitanje već dostupan u našoj bazi podataka.

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Osijeku OSIJEK PRO BONO zalaže se za reformu pravnog obrazovanja i nastoji popularizirati kliničko pravno obrazovanje kao jedan od najučinkovitijih načina edukacije studenata o “živom pravu” te ujedno veoma učinkovit način pripreme studenata za rad u pravnoj praksi. Pravno obrazovanje u Republici Hrvatskoj nalazi se u dubokoj krizi i naš je stav da sustav treba temeljito reformirati i kliničkom obrazovanju dati mjesto i ulogu koju zaslužuje.

U tom smislu pozivamo Vas i da pogledate protekle brojeve našeg kliničkog biltena “Klinika News” koji su u pdf formatu dostupni na našoj web stranici.

Voditelj i studenti kliničari Pravne klinike Pravnog fakulteta u Osijeku OSIJEK PRO BONO, lipanj 2022.