Informacije o radu sa strankama

VAŽNA OBAVIJEST! Dragi građani, Klinika je u fazi ljetne stanke. Studentima traju ljetni ispitni rokovi nakon čega slijedi akademska stanka. Kliničke grupe ne mogu tijekom ljetne stanke obrađivati novopristigle predmete. Odmah nakon proteka ljetne stanke novoformirane kliničke grupe nastavljaju s radom i rješavanjem predmeta prema redu kojim su predmeti zaprimljeni. Očekivani početak rada kliničkih grupa je prva polovica mjeseca rujna 2023.

Broj dežurnog kliničkog telefona je 031/327-822. Tijekom akademskog dijela godine kada se održavaju dežurstva (zimski i ljetni semestar) dežurni telefon je operativan u danima utorak i četvrtak u vremenu 17:30-19h.

Upite zaprimamo i putem interneta. Štoviše, želimo sve potaknuti da svoje upite šalju putem interneta. U tu svrhu isprogramiran je obrazac za zaprimanje zahtjeva za pružanjem primarne pravne pomoći koji možete popuniti uporabom kompjutera ili mobilnog telefona. Obrascu možete pristupiti ako kliknete ovdje.

Molimo Vas uzmite u obzir da studenti u Klinici ne zaprimaju nove predmete tijekom akademskih praznika (srpanj-kolovoz) te u vrijeme zimskih (veljača), ljetnih (lipanj) te jesenskih ispitnih rokova (rujan), ovo iz razloga potpune koncetracije na ispunjavanje akademskih obveza i rješavanje prethodno zaprimljenih predmeta pa će u tom smislu tijekom stanki nećemo biti u mogućnosti zaprimati nove predmete i pružati instantnu pravnu pomoć. Također, tijekom blagdana i praznika i izvan vremena kliničkih dežurstava Klinika ne zaprima pozive na dežurni klinički telefon.

Građani koji se obraćaju Pravnoj klinici “OSIJEK PRO BONO” moraju uzeti u obzir nekoliko važnih činjenica.

Studenti u Pravnoj klinici “OSIJEK PRO BONO” primarnu pravnu pomoć pružaju isključivo osobama slabog imovnog stanja, dakle osobama koje ne mogu bez poteškoća pravnu pomoć ostvariti i dobiti na drugom mjestu od drugih ovlaštenih pružatelja pravne pomoći.

U fokusu rada Pravne klinike “OSIJEK PRO BONO” su problemi građanskopravne naravi u najširem smislu no želimo naglasiti kako je Klinika do sada uspješno pokrivala i neka druga pravna područja poput radnog, obiteljskog, prekršajnog, upravnog, socijalnog prava te drugih pravnih grana, pokušavajući na taj način pomoći svim građanima slabog imovnog stanja kojima je potrebna pravna pomoć. Također, naši građani moraju znati da nisu svi slučajevi podobni za obradu od strane studenata te da mnogi problemi pravne naravi, posebno oni složeniji te oni koji iziskuju vođenje spora i zastupanje pred sudom mogu učinkovito biti adresirani samo od strane odvjetnika. Klinika “OSIJEK PRO BONO” djeluje u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći te je ovlaštena pružati isključivo tzv. primarnu pravnu pomoć te u tom smislu ne konkurira na bilo koji način ovlaštenim pružateljima sekundarne pravne pomoći. Klinika ne pruža pravnu pomoć pravnim osobama.

Naša web stranica omogućuje pretragu (desno zaglavlje stranice – “search”) pravnih informacija na temelju ključne riječi (npr. naziv zakonskog teksta ili ključna riječ – uzdržavanje, ugovor o radu i slično). Digitalizacijom pravnih informacija želimo našim građanima približiti pravo i pomoći u boljem razumijevanju prava i pravnih mogućnosti. S obzirom da je riječ o pravnim informacijama iz različitih vremenskih razdoblja te s obzirom na izuzetno intenzivne zakonske promjene u svim sektorima pozitivnog prava kojima svjedočimo u Republici Hrvatskoj, Klinika ne odgovara za sadržajnu točnost predmetnih informacija niti za njihovu primjenjivost u odnosu na konkretne slučajeve. Redovito osvježavanje objavljenih informacija i njihovo usklađivanje s novim propisima i razvojem sudske prakse zahtijevalo bi velike resurse s kojim Klinika ne raspolaže pa Vas u tom smislu pozivamo da se s konkretnim pravnim problemima slobodno obratite Klinici, ali i da samostalno provjerite je li odgovor na vaše pitanje već dostupan u našoj bazi podataka.

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Osijeku OSIJEK PRO BONO zalaže se za reformu pravnog obrazovanja jer ono u skladu sa zahtjevima modernog doba, dakle 21. stoljeća i samim time novih generacija mladih ljudi, naših studenata. U tom smislu Klinika nastoji popularizirati kliničko pravno obrazovanje kao jedan od najučinkovitijih načina edukacije studenata o “živom pravu” te ujedno veoma učinkovit način pripreme studenata za rad u pravnoj praksi.

Pozivamo Vas da pogledate protekle brojeve našeg kliničkog biltena “Klinika News” koji su u pdf formatu dostupni na našoj web stranici.

Voditelj i studenti kliničari Pravne klinike Pravnog fakulteta u Osijeku OSIJEK PRO BONO, srpanj 2023.