Pričuva i plaćanje pričuve

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima što je pričuva i tko ju plaća?

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), zajednička pričuva prema odredbama ovoga Zakona sukladna  čl. 90. st.1. glasi; Zajednička pričuva iz članka 85. stavka 2. ovoga Zakona je namjenski vezana zajednička imovina svih koji su suvlasnici nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova.  Nadalje prema čl. 90. st.3. ovoga Zakona upravljaju suvlasnici, odnosno upravitelj nekretnine kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojeg suvlasnike, uloženom na način da donosi plodove.

Može li se ugovorom o najmu stana prenijeti plaćanje pričuve na najmoprimca?

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarima dužnost pričuve objašnjena je u prvome pitanju. Sukladno tome pričuva je zajednička imovina svih vlasnika nekretnine te je namijenjena za pokriće troškova održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Istim Zakonom propisano je da pričuvu moraju plaćati vlasnici stanova, garaža ili poslovnih prostora.Ono što zakon nije propisao iz čijeg  će se džepa platiti pričuva. Naime, u slučaju neplaćanja, opomene se šalju vlasnicima, a njima se i prisilno naplaćuje dug.

OSIJEK PRO BONO, ožujak 2023.