Razvod braka i uzdržavanje

O POSTUPKU ZA RAZVOD BRAKA Prema čl. 47. Obiteljskog zakona (NN 103/15, 98/19 –  u daljnjem tekstu: ObZ, brak bez obzira na oblik u kojem je sklopljen prestaje smrću bračnog druga, proglašenjem nestalog bračnog druga umrlim, poništajem ili razvodom. Prema čl. 50. st. 1. ObZ-a, razvod braka može tužbom zahtijevati jedan bračni drug, a oba bračna druga prijedlogom za sporazumni razvod braka. Prema čl. 455. st. 1. ObZ-a za suđenje u povodu prijedloga za sporazumni razvod braka nadležan je sud na čijem su području bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište.  Po st. 2. ako je u bra...
More

Podnošenje tužbe za razvod braka

O TUŽBI ZA RAZVOD BRAKA Stavak 1. članak 50. Obiteljskog Zakona (NN 103/15; u daljnjem tekstu: ObZ) propisuje da razvod braka može tužbom zahtijevati jedan bračni drug, a oba bračna druga prijedlogom za sporazumni razvod braka. Bračni drugovi su time zakonom isključivo legitimirani na ukidanje postojećeg pravnog odnosa, u ovome slučaju braka. Iznimku predstavlja članak 370. ObZ-a u kojem se punomoćniku stranke pruža mogućnost podnošenja tužbe, ali uz ograničenje da se u punomoći izričito navede koju tužbu punomoćnik može podnijeti, dakle tužbu za razvod braka. Dalje ObZ u članku 369. navo...
More