Skrbništvo prema ObZ-u

Prema važećem Obiteljskom zakonu (NN 103/15, 98/19 – dalje u tekstu: ObZ) skrbništvo je oblik zaštite djeteta bez roditeljske skrbi, osobe lišene poslovne sposobnosti i osobe koja nije iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese. Osoba pod skrbništvom se naziva štićenik. Punoljetnom štićeniku lišenom poslovne sposobnosti skrbništvom se osigurava zaštita onih prava i interesa koji su mu odlukom suda o lišenju poslovne sposobnosti ograničeni. Skrbništvo prestaje smrću štićenika ili prestankom okolnosti zbog kojih je osoba pod skrbništvom. Prema čl. 247. ObZ ako osob...
More

Razvod braka i uzdržavanje

O POSTUPKU ZA RAZVOD BRAKA Prema čl. 47. Obiteljskog zakona (NN 103/15, 98/19 –  u daljnjem tekstu: ObZ, brak bez obzira na oblik u kojem je sklopljen prestaje smrću bračnog druga, proglašenjem nestalog bračnog druga umrlim, poništajem ili razvodom. Prema čl. 50. st. 1. ObZ-a, razvod braka može tužbom zahtijevati jedan bračni drug, a oba bračna druga prijedlogom za sporazumni razvod braka. Prema čl. 455. st. 1. ObZ-a za suđenje u povodu prijedloga za sporazumni razvod braka nadležan je sud na čijem su području bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište.  Po st. 2. ako je u bra...
More

Isplata neisplaćene alimentacije

POSTOJI LI MOGUĆNOST NAKNADNE ISPLATE NEPLAĆENE ALIMENTACIJE? Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19; u daljnjem tekstu: OBZ) u članku 289. propisuje kako roditelj koji ne stanuje s maloljetnim djetetom i koji nije plaćao alimentaciju za svoje maloljetno dijete, ima obvezu isplatiti naknadu za uskraćeno uzdržavanje od nastanka tog prava pa do podnošenja tužbe. Prema stavku 3. Istog članka, tražbina iz stavka 1. ovoga članka prema roditelju koji ga nije uzdržavao zastarijeva za vrijeme od pet godina od dana nastanka obveze. Nadalje, OBZ u članku 290. propisuje obvezu uzdržavanja punoljetnog dje...
More

Podnošenje tužbe za razvod braka

O TUŽBI ZA RAZVOD BRAKA Stavak 1. članak 50. Obiteljskog Zakona (NN 103/15; u daljnjem tekstu: ObZ) propisuje da razvod braka može tužbom zahtijevati jedan bračni drug, a oba bračna druga prijedlogom za sporazumni razvod braka. Bračni drugovi su time zakonom isključivo legitimirani na ukidanje postojećeg pravnog odnosa, u ovome slučaju braka. Iznimku predstavlja članak 370. ObZ-a u kojem se punomoćniku stranke pruža mogućnost podnošenja tužbe, ali uz ograničenje da se u punomoći izričito navede koju tužbu punomoćnik može podnijeti, dakle tužbu za razvod braka. Dalje ObZ u članku 369. navo...
More

Utvrđivanje očinstva

O ZAKONSKOM OKVIRU ZA UTVRĐIVANJA OČINSTVA Prema Obiteljskom zakonu (Narodne novine 103/15; u daljnjem tekstu: OBZ) očinstvo se može utvrditi presumpcijom bračnog očinstva, priznanjem ili sudskom odlukom. Ukoliko očinstvo nije utvrđeno presumpcijom bračnog očinstva ili priznanjem, utvrđuje se sudskom odlukom. Iz članka 72. OBZ-a proizlazi ako osoba za koju se tvrdi da je otac djeteta nije živa, tužba radi utvrđivanja očinstva podnosi se protiv njezinih nasljednika. U postupcima radi utvrđivanja ili osporavanja očinstva ili majčinstva ne primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se uređu...
More

Vlastita imovina i bračna stečevina

ŠTO JE VLASTITA IMOVINA, A ŠTO JE BRAČNA STEČEVINA? Prema članku 35. Obiteljskog zakona (NN 103/15, 98/19, dalje u tekstu: ObZ) bračni drugovi mogu imati bračnu stečevinu i vlastitu imovinu. U članku 36. ObZ-a navedeno je kako je bračna stečevina imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine. Također, dobitak od igara na sreću i imovinska korist od autorskoga prava i autorskom pravu srodnih prava ostvarena tijekom bračne zajednice, bračna je stečevina. Bračni drugovi su u jednakim dijelovima suvlasnici bračne stečevine osim a...
More

Nasilje u obitelji i pandemija bolesti Covid-19

Uslijed pandemije koronavirusa primorani smo ostati u svojim domovima kako bi očuvali vlastito zdravlje,ali i zdravlje ostatka društva. Karantena, kao protupandemijska mjera, pokazala se kao uspješna strategija sprječavanja širenja virusa. Naši domovi tako su postali najsigurnija mjesta u borbi za očuvanje života i zdravlja. S druge strane, povećan je broj zabilježenih slučajeva nasilja u obitelji te se postavlja pitanje je li dom zaista najsigurnije mjesto za život? Žrtvama nasilja u obitelji razdoblje karantene osobito je teško te mogu ozbiljno patiti tijekom socijalne izolacije. Stoga je k...
More