Utvrđivanje očinstva

O ZAKONSKOM OKVIRU ZA UTVRĐIVANJA OČINSTVA Prema Obiteljskom zakonu (Narodne novine 103/15; u daljnjem tekstu: OBZ) očinstvo se može utvrditi presumpcijom bračnog očinstva, priznanjem ili sudskom odlukom. Ukoliko očinstvo nije utvrđeno presumpcijom bračnog očinstva ili priznanjem, utvrđuje se sudskom odlukom. Iz članka 72. OBZ-a proizlazi ako osoba za koju se tvrdi da je otac djeteta nije živa, tužba radi utvrđivanja očinstva podnosi se protiv njezinih nasljednika. U postupcima radi utvrđivanja ili osporavanja očinstva ili majčinstva ne primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se uređu...
More