Utvrđivanje očinstva

O ZAKONSKOM OKVIRU ZA UTVRĐIVANJA OČINSTVA

Prema Obiteljskom zakonu (Narodne novine 103/15; u daljnjem tekstu: OBZ) očinstvo se može utvrditi presumpcijom bračnog očinstva, priznanjem ili sudskom odlukom. Ukoliko očinstvo nije utvrđeno presumpcijom bračnog očinstva ili priznanjem, utvrđuje se sudskom odlukom. Iz članka 72. OBZ-a proizlazi ako osoba za koju se tvrdi da je otac djeteta nije živa, tužba radi utvrđivanja očinstva podnosi se protiv njezinih nasljednika. U postupcima radi utvrđivanja ili osporavanja očinstva ili majčinstva ne primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se uređuje parnični postupak koje se odnose na odgovor na tužbu i pripremno ročište

Sukladno članku 383. OBZ-a tužbu radi utvrđivanja majčinstva, odnosno očinstva dijete može podnijeti do navršene 25. godine života. Tužbu protiv nasljednika za utvrđivanje majčinstva ili očinstva ako osoba za koju se tvrdi da je majka, odnosno otac djeteta nije živa, može se podnijeti u roku od godine dana od smrti osobe za koju se tvrdi da je majka, odnosno otac djeteta ili u roku od 6 mjeseci od pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju.

OSIJEK PRO BONO, listopad 2019.