Isplata neisplaćene alimentacije

POSTOJI LI MOGUĆNOST NAKNADNE ISPLATE NEPLAĆENE ALIMENTACIJE?

Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19; u daljnjem tekstu: OBZ) u članku 289. propisuje kako roditelj koji ne stanuje s maloljetnim djetetom i koji nije plaćao alimentaciju za svoje maloljetno dijete, ima obvezu isplatiti naknadu za uskraćeno uzdržavanje od nastanka tog prava pa do podnošenja tužbe. Prema stavku 3. Istog članka, tražbina iz stavka 1. ovoga članka prema roditelju koji ga nije uzdržavao zastarijeva za vrijeme od pet godina od dana nastanka obveze. Nadalje, OBZ u članku 290. propisuje obvezu uzdržavanja punoljetnog djeteta kojeg su roditelji dužni uzdržavati tijekom srednjoškolskog školovanja odnosno školovanja pri sveučilišnom ili stručnom studiju odnosno tijekom programa za osnovno obrazovanje ili programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih koji redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do navršene dvadeset šeste godine života djeteta. Punoljetno dijete koje je završilo obrazovanje iz stavka 1. ovoga članka, a ne može se zaposliti, roditelji su dužni uzdržavati godinu dana nakon prestanka obrazovanja ako dijete nije navršilo dvadeset šest godina. Obveza uzdržavanja punoljetnog djeteta iz stavka 2. ovoga članka prestat će i prije isteka godine dana od prestanka obrazovanja u trenutku kad dijete navrši dvadeset i šest godina.

Članak 172., stavak 1. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, u daljnjem tekstu: KZ) propisuje: „Tko ne uzdržava osobu koju je po zakonu dužan uzdržavati i to na način, u visini i u rokovima određenim ovršnom ispravom, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.“ KZ u stavku drugom propisuje: „Ako se obveza iz stavka 1. ovoga članka odnosi na uzdržavanje djeteta ili osobe koja zbog starosti, bolesti, mentalnog ili tjelesnog oštećenja nije sposobna za rad, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do tri godine.“ Stavak 3. istog članka propisuje: „Nema kaznenog djela ako počinitelj dokaže da iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti plačati uzdržavanje iz stavka 1. ili 2. ovoga članka.“

OSIJEK PRO BONO, listopad 2019.