Isplata neisplaćene alimentacije

POSTOJI LI MOGUĆNOST NAKNADNE ISPLATE NEPLAĆENE ALIMENTACIJE? Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19; u daljnjem tekstu: OBZ) u članku 289. propisuje kako roditelj koji ne stanuje s maloljetnim djetetom i koji nije plaćao alimentaciju za svoje maloljetno dijete, ima obvezu isplatiti naknadu za uskraćeno uzdržavanje od nastanka tog prava pa do podnošenja tužbe. Prema stavku 3. Istog članka, tražbina iz stavka 1. ovoga članka prema roditelju koji ga nije uzdržavao zastarijeva za vrijeme od pet godina od dana nastanka obveze. Nadalje, OBZ u članku 290. propisuje obvezu uzdržavanja punoljetnog dje...
More

Općenito o alimentaciji

Problem današnjice je veliki broj razvoda brakova pa se nameće pitanje tko je dužan uzdržavati dijete nakon rastave roditelja te na koji se način dijete može uzdržavati. Uzdržavanje je dužnost i pravo roditelja koji su prvi dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete i uzdržavanje se uvijek određuje  u novčanom iznosu. Pri tome, uzdržavanje se određuje na način da se odredi ukupan iznos sredstava potrebnih za uzdržavanje. Tko je sve dužan plaćati alimentaciju? Roditelji su prvi dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete. Radno sposoban roditelj se ne može osloboditi dužnosti uzdržavanj...
More