Isplata neisplaćene alimentacije

POSTOJI LI MOGUĆNOST NAKNADNE ISPLATE NEPLAĆENE ALIMENTACIJE? Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19; u daljnjem tekstu: OBZ) u članku 289. propisuje kako roditelj koji ne stanuje s maloljetnim djetetom i koji nije plaćao alimentaciju za svoje maloljetno dijete, ima obvezu isplatiti naknadu za uskraćeno uzdržavanje od nastanka tog prava pa do podnošenja tužbe. Prema stavku 3. Istog članka, tražbina iz stavka 1. ovoga članka prema roditelju koji ga nije uzdržavao zastarijeva za vrijeme od pet godina od dana nastanka obveze. Nadalje, OBZ u članku 290. propisuje obvezu uzdržavanja punoljetnog dje...
More

O kleveti

Kleveta iz čl. 149. Kaznenog zakona je kvalificirani oblik teškog sramoćenja. Ona sadržava sva obilježja teškog sramoćenja (iznošenje ili pronošenje pred drugim za nekoga difamantne činjenične tvrdnje), ali, osim toga, kao objektivno obilježje i neistinitost tvrdnje, a na subjektivnom planu počiniteljevo znanje da je tvrdnja neistinita. Stoga sve što je rečeno o činjeničnoj tvrdnji i o njezinu iznošenju i pronošenju kao obilježjima sramoćenja vrijedi u cijelosti i za klevetu. Teret dokazivanja neistinitosti tvrdnje, kao i počiniteljeva znanja da je tvrdnja neistinita, leži na privatnom tužite...
More

Ostvarivanje prava na isplatu plaće

Na temelju stavka 1. članka 90. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19; u daljnjem tekstu: ZR) poslodavac je dužan radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu utvrđenom propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu. Sukladno članku 14. ZR, ugovor koji je sklopljen usmeno, a tek kasnije sklopljen u pismenom obliku, sva prava i obveze stranke proizlaze već samim usmenim ugovorom stranaka. U stavku 2. članka 14. ZR-a, propisuje se da propust ugovornih strana da sklope ugovor o radu u pisanom obliku, ne utječe na postojanje i valjanost usmenog ugovora.   Dal...
More

Autorska prava

Svi se mi svakodnevno susrećemo sa svojim i tuđim autorskim djelima, no znamo li što su ona zapravo te koja su to prava koja svaki autor ima? Kao učenici i studenti, susreli smo se s pisanjem seminara i zadaća u kojima smo morali pravilno citirati odakle smo neki citat ili istraživanje preuzeli. Ista je situacija i ako preuzmemo nečiju sliku ili video, sve su to autorska djela o kojima ćemo pisati u daljnjem tekstu. O preuzimanju autorskih sadržaja s internetskih stranica ćemo više pisati u sljedećim objavama. ŠTO JE AUTORSKO DJELO? Predmet autorskih prava je autorsko djelo. Stavak 1. č...
More

Računalne prijevare

Danas se putem interneta odvija veliki broj komunikacija, kako poslovnih tako i privatnih. Putem algoritama društvene mreže prate ono što se nama sviđa, što najviše komentiramo te na taj način slažu kako treba izgledati naslovna strana naših društvenih mreža. Isto tako, analizom podataka koje mi objavljujemo, “lajkamo” i komentiramo algoritma slažu i ubacuju nam reklame za koje smatra da su ono što smo si možda htjeli kupiti, neku aplikaciju ili stranicu o kojoj smo negdje pročitali ili čuli. Upravo na taj način privlači nas da kliknemo na tu stranicu kako bi skinuli spomenutu aplikaciju ili ...
More