Prodaja nekretnine u postupku ovrhe kroz elektroničku javnu dražbu i pravo na pokriće troškova stambenog zbrinjavanja

Temeljem članka 127. Ovršnog zakona (u daljnjem tekstu: OZ) stranka nakon elektroničke prodaje stana na javnoj dražbi gubi vlasništvo nad istim te ga je dužna predati kupcu odmah nakon dostave zaključka o prodaji nekretnine - ako drukčije nije određeno zakonom ili u sporazumu s kupcem. Nakon donošenja zaključka o prodaji nekretnine kupcu (u daljnjem tekstu: zaključak) sud će na prijedlog kupca pristupiti ovrsi radi ispražnjenja i predaje stana kupcu čijim podnošenjem kupac stječe položaj ovrhovoditelja (članak 128. OZ-a). Nadalje, članak 130. OZ-a određuje kako će sud nakon donošenja zakl...
More

Ostvarivanje prava na isplatu plaće

Na temelju stavka 1. članka 90. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19; u daljnjem tekstu: ZR) poslodavac je dužan radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu utvrđenom propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu. Sukladno članku 14. ZR, ugovor koji je sklopljen usmeno, a tek kasnije sklopljen u pismenom obliku, sva prava i obveze stranke proizlaze već samim usmenim ugovorom stranaka. U stavku 2. članka 14. ZR-a, propisuje se da propust ugovornih strana da sklope ugovor o radu u pisanom obliku, ne utječe na postojanje i valjanost usmenog ugovora.   Dal...
More