Prodaja nekretnine u postupku ovrhe kroz elektroničku javnu dražbu i pravo na pokriće troškova stambenog zbrinjavanja

Temeljem članka 127. Ovršnog zakona (u daljnjem tekstu: OZ) stranka nakon elektroničke prodaje stana na javnoj dražbi gubi vlasništvo nad istim te ga je dužna predati kupcu odmah nakon dostave zaključka o prodaji nekretnine - ako drukčije nije određeno zakonom ili u sporazumu s kupcem. Nakon donošenja zaključka o prodaji nekretnine kupcu (u daljnjem tekstu: zaključak) sud će na prijedlog kupca pristupiti ovrsi radi ispražnjenja i predaje stana kupcu čijim podnošenjem kupac stječe položaj ovrhovoditelja (članak 128. OZ-a). Nadalje, članak 130. OZ-a određuje kako će sud nakon donošenja zakl...
More