Vlastita imovina i bračna stečevina

ŠTO JE VLASTITA IMOVINA, A ŠTO JE BRAČNA STEČEVINA?

Prema članku 35. Obiteljskog zakona (NN 103/15, 98/19, dalje u tekstu: ObZ) bračni drugovi mogu imati bračnu stečevinu i vlastitu imovinu.

U članku 36. ObZ-a navedeno je kako je bračna stečevina imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine. Također, dobitak od igara na sreću i imovinska korist od autorskoga prava i autorskom pravu srodnih prava ostvarena tijekom bračne zajednice, bračna je stečevina. Bračni drugovi su u jednakim dijelovima suvlasnici bračne stečevine osim ako nisu drukčije ugovorili.

Što se tiče upravljanja bračnom stečevinom, prema članku 37. ObZ-a, za poslove redovite uprave poput redovitoga održavanja, iskorištavanja i upotrebe stvari za njezinu redovitu svrhu, smatra se da je drugi bračni drug dao svoju suglasnost ako se ne dokaže suprotno. Nadalje, za izvanredne poslove na nekretninama ili pokretninama koje se upisuju u javne upisnike poput promjena namjene stvari, većih popravaka, dogradnje, nadogradnje, preuređenja, otuđenja cijele stvari, davanja cijele stvari u zakup ili najam na dulje od jedne godine, osnivanja hipoteke na cijeloj stvari, davanja pokretne stvari u zalog, osnivanja stvarnih i osobnih služnosti, stvarnoga tereta ili prava građenja na cijeloj stvari potrebno je zajedničko poduzimanje posla ili pisana suglasnost drugoga bračnog druga s ovjerom potpisa kod javnog bilježnika.

Prema članku 39. ObZ-a  vlastita imovina se definira kao imovina koju bračni drug ima u trenutku sklapanja braka. Vlastita imovina je i imovina koju je bračni drug stekao tijekom bračne zajednice na pravnom temelju različitom od temelja iz članka 36. ObZ-a (gore navedeno) To bi bila npr. imovina koju je bračni drug stekao na temelju ugovora o darovanju, nasljeđivanjem itd. Vlastitom imovinom smatra se i autorsko djelo onog bračnog druga koji ga je stvorio.

Iz navednoga proizlazi da je bračna stečevina sve ono što su supružnici stekli radom za vrijeme trajanja njihovog braka ili potječe iz te imovine ( npr. dok su bili u braku kupili su zajedno nekretninu pa bi to bila bračna stečevina ili npr. napravili su novi krov na nekretnini i sl.- primjeri su navedeni čisto radi lakšeg razumijevanja navedenog pojma). U isto vrijeme vlastita imovina je sve ono što je neka osoba posjedovala prije nego što je stupila u bračnu zajednicu sa svojim supružnikom (dakle, ono što je ona imala prije toga braka) ili sve ono što je tijekom trajanja braka stekla npr. darovanjem , nasljeđivanjem itd.

OSIJEK PRO BONO, siječanj 2020.