Skrbništvo prema ObZ-u

Prema važećem Obiteljskom zakonu (NN 103/15, 98/19 – dalje u tekstu: ObZ) skrbništvo je oblik zaštite djeteta bez roditeljske skrbi, osobe lišene poslovne sposobnosti i osobe koja nije iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese. Osoba pod skrbništvom se naziva štićenik. Punoljetnom štićeniku lišenom poslovne sposobnosti skrbništvom se osigurava zaštita onih prava i interesa koji su mu odlukom suda o lišenju poslovne sposobnosti ograničeni. Skrbništvo prestaje smrću štićenika ili prestankom okolnosti zbog kojih je osoba pod skrbništvom. Prema čl. 247. ObZ ako osob...
More