Ostvarivanje naknade štete mirnim putem

KAKO STRANKA MOŽE ZAHTIJEVATI OD IZVOĐAČA NAKNADU ŠTETE OSIM PUTEM SUDSKOG POSTUPKA ?

Prilikom kupnje proizvoda na webstranici proizvođača kućne opreme, kupac uobičajeno mora potvrditi slaže li se s odredbama općih uvjeta poslovanja prodavatelja. Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19)  i Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12). Nerijetko će se na web stranicama navoditi kako se opći uvjeti primjenjuju kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između prodavatelja i kupca. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja, te ukoliko ih ima, kupac je dužan odbiti pošiljku koja ima vidljiva oštećenja. Ukoliko je kupac uredno obavijestio prodavatelja o nedostacima, prodavatelj prema kupcu unutar zakonski propisanih rokova ima obvezu na uklanjanje nedostataka, zamjenu robe drugom robom bez nedostataka, smanjiti ugovorenu cijenu ili omogućiti raskid ugovora. Kada je, pak, riječ o načinu rješavanja potencijalnog spora treba uvijek provjeriti je li predviđeno rješavanje spora mirnim putem, npr. kod Suda časti hrvatske gospodarske komore, Suda časti Hrvatske obrtničke komore, Centra za mirenje i slično.. U svakom slučaju zahtjev za naknadu štete poželjno je prvotno uputiti izravno trgovcu te spor nastojati riješiti mirnim putem.