IZJAVLJIVANJE PRIGOVORA NA POSTUPANJE POLICIJE

Prema članku 5. stavku 1. Zakona o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19; u daljnjem tekstu: ZOP) fizička i pravna osoba koja smatra da je djelovanjem ili propuštanjem djelovanja policijskog službenika u primjeni policijskih ovlasti povrijeđena njezina prava ili slobode, ima pravo Ministarstvu podnijeti pritužbu u roku od 30 dana od dana saznanja za povredu. A u istom članku (5.), ali u stavku 2. navodi se da ta pritužba mora biti razumljiva i da mora sadržavati: ime,prezime i adresu podnositelja mjesto, vrijeme i opis djelovanja ili propuštanja djelovanja koj...
More