UGOVOR O DAROVANJU I NASLJEDNO PRAVO – PRAVO NA NUŽNI DIO I POVRAT DARA

O ugovoru o darovanju Ugovor o darovanju reguliran je člankom 479. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: ZOO) i sukladno njemu darovanje nastaje kada se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati. Nadalje, članak 480. navodi da se darovati mogu sadašnje i buduće stvari, prenosiva imovinska prava te sadašnja i najviše polovina buduće imovine. Također, u članku 482. određen je oblik ugovora, a navodi da se ugovor o darovanju nekretnine sklapa u pisanom obliku. ZOO u članku 484....
More