Darovni ugovor, obrt i bračna stečevina

KAKVA JE ODGOVORNOST OBRTNIKA ZA DUGOVE? Članak 36. Zakona o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) u stavku 1. navodi da za obveze koje nastanu u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom. U stavku 2. navodi se da se ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može provesti na onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao gospodarsku djelatnost te na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njegove gospodarske djelatnosti ako mu je ona glavni izvor sredstava za život. Nadalje (stavak 3.), ovrha radi ostvare...
More