Promjena osobnog imena

Iz članka 2. Zakona o osobnom imenu (Narodne novine 118/12, 70/17; u daljnjem tekstu: ZOI) proizlazi da se osobno ime sastoji od imena i prezimena. Ime, odnosno prezime može se sastojati od više riječi. Osoba čije se ime ili prezime sastoji od više riječi, dužna je služiti se istim osobnim imenom u pravnom prometu. Ukoliko osoba u matici rođenih ima upisano osobno ime koje se sastoji od više riječi, može izjavom odrediti kojim će se riječima u osobnom imenu služiti u pravnom prometu. Izjava o tome kojim će se osobnim imenom osoba služiti u pravnom prometu, može se jedanput opozvati, a izjava ...
More