PRAVA ŽIVOTINJA I VLASNIŠTVO NAD ŽIVOTINJAMA

TKO JE POSJEDNIK ŽIVOTINJE I ŠTO SE PODRAZUMIJEVA POD NAPUŠTENOM ŽIVOTINJOM?
Zakon o zaštiti životinja (NN 135/2006, u daljnjem tekstu: ZZŽ) definira posjednika životinja,
te u svom članku 4. stavku 1. točki 23. navodi kako je posjednik životinje svaka pravna ili
fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za
zdravlja i dobrobit životinnje. Nadalje, ZZŽ u istom članku i stavku pod točkom daje
definiciju napuštene životinje te kaže kako je napuštena životinja životinja koju je vlasnik
svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili
gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao.

ŠTO POSJEDNIK PREMA ZAKONU O ZAŠTITI ŽIVOTINJA MORA U POGLEDU DRŽANJA I UZGOJA ŽIVOTINJA?
ZZŽ u članku 6. stavku 2. navodi kako posjednik mora pravodobno zatražiti veterinarsku
pomoć i osiguravati zbrinjavanje bolesnih ili ozlijeđenih životinja.

KADA ĆE SKLONIŠTE ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE PREUZETI ŽIVOTINJU? MOŽE LI SE PRIVREMENO ODUZETI ŽIVOTINJA?
Prema članku 13. stavku 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za
životinje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u sklonište se može smjestiti i životinja o kojoj se
njezin posjednik ne može ili ne žele brinuti, uz koju posjednik mora dostaviti propisanu
dokumentaciju te dati svoje podatke i ispuniti obrazac iz Priloga II ovog Pravilnika. U ovom
slučaju je azil, odnosno udruga Pobjeda psu pružila veterinarsku zaštitu jer stranka radi svog
zdravstvenog stanja nije bila u mogućnosti te je to i bio razlog zbog kojeg je azil došao
stranci. Životinja se prema člaku 81 stavku 1. ZZŽ-a može privremeno oduzeti i takva se
smješta u sklonište ili drugi privremeni smještaj. Nadalje, takva životinja prema sljedećem
stavku 2. Možće biti vraćena posjedniku ako su ispunjeni uvjeti za njezino daljnje držanje
određeni odredbama ZZŽ, u protivnom može biti zbrinuta u skloništu ili smještena u
privremeni smještaj ili po trajnom oduzimanju udomljena ili prodana.

KOJE SU OVLASTI INSPEKTORA?
Članak 79. u točki 3. ZZŽ-a navodi kako je u provođenju inspekcijskog nadzora inspektor
ovlašten posjedniku privremeno oduzeti životinju koja se nalazi u stanju na temelju
kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je
ozlijeđena ili da bi nastavak njezinog života u istim uvjetima bio povezan s
neotklonivom boli, patnjom ili velikim strahom te životinju koju posjednik drži u
neprmjerenim uvjetima.

KOJI SU PRAVNI LIJEKOVI PROTIV RJEŠENJA NADLEŽNOG TIJELA O ODUZIMANJU ŽIVOTINJE?
Prema članku 82. ZZŽ-a protiv rješenja nadležnog tijela donesenog na temelju ovog Zakona
nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

OSIJEK PRO BONO, VELJAČA 2023.