Informacije o radu sa strankama

Stranke koje se žele obratiti Pravnoj klinici “OSIJEK PRO BONO” moraju uzeti u obzir nekoliko važnih činjenica.

1.  Studenti u Pravnoj klinici “OSIJEK PRO BONO” primarnu pravnu pomoć pružaju isključivo osobama slabog imovnog stanja, dakle osobama koje ne mogu bez poteškoća pravnu pomoć ostvariti i dobiti na drugom mjestu od drugih ovlaštenih pružatelja pravne pomoći.

2. U fokusu rada Pravne klinike “OSIJEK PRO BONO” su problemi građanskopravne naravi u najširem smislu no treba naglasiti kako je Klinika do sada uspješno pokrivala i neka druga pravna područja pokušavajući na taj način doprijeti do svih naših građana kojima je potrebna pravna pomoć. Potrebno je naglasiti da će predmeti biti zaprimljeni i procesirani samo ukoliko je obradi problema moguće pristupiti bez nesrazmjernih poteškoća. U tom smislu, potencijalne stranke moraju znati da nisu svi slučajevi podobni za obradu od strane studenata te da mnogi problemi pravne naravi, posebno  oni složeniji te oni koju iziskuju vođenje spora i zastupanje pred sudom mogu učinkovito biti adresirani samo od strane odvjetnika. Klinika “OSIJEK PRO BONO” djeluje u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći te je ovlaštena pružati isključivo tzv. primarnu pravnu pomoć te u tom smislu ne konkurira na bilo koji način ovlaštenim pružateljima sekundarne pravne pomoći.

3. Prilikom obraćanja Klinici potrebno je prvo poslati email s kratkim opisom problema i osobnim podacima. U slučaju nemogućnosti ostvarivanja kontakta putem elektroničke pošte postoji telefonski broj koji možete nazvati svaki ponedjeljak te ukratko prezentirati problem i zatražiti sastanak.  Slobodno nas kontaktirajte! Molimo imajte na umu da Klinika neće raditi niti telefonski dežurasti u dane blagdana i praznika te tijekom akademskih praznika i stanki.

4. U segmentu primarne pravne pomoći Pravna klinika “OSIJEK PRO BONO” poseban naglasak pridaje pravu građana na opću pravnu informaciju i pravno mišljenje te pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora pri čemu se ne isključuje mogućnost pružanja drugih oblika primarne pravne pomoći u skladu s kliničkim mogućnostima, raspoloživim kapacitetima te u konačnici programskim smjernicama kliničkog djelovanja.