Ugovor o darovanju

ŠTO JE UGOVOR O DAROVANJU? MORA LI BITI U PISANOM OBLIKU? KAKO ĆE STRANKA DOKAZATI NA SUDU DA JOJ JE SUPRUG DAROVAO AUTOMOBIL UKOLIKO NEMA PISANI UGOVOR O DAROVANJU, A ON JE UPISAN KAO VLASNIK TOG AUTOMOBILA?

Prema članku  479. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, dalje u tekstu: ZOO), ugovor o darovanju nastaje kada se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati. Darovanjem se smatraju također oprosti i isplata duga uz dužnikovu suglasnost. Darovanjem se ne smatraju odricanje od nasljedstva, odricanje od prava prije nego je stečeno ili prava koje je sporno, ispunjenje neke moralne obveze i prenošenje na drugoga stvari ili prava s namjerom da ga se obveže na protučinidbu.

Što se tiče oblika ugovora, čanak 482. ZOO-a govori da se ugovor o darovanju nekretnine sklapa u pisanom obliku. Također, ugovor o darovanju bez prave predaje stvari mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) privatne isprave.  Iz navednoga proizlazi da je oblik ugovora propisan samo u slučaju darovanja nekretnine što bi značilo da ugovor o darovanju automobila ne mora biti u pisanom obliku, odnosno valjan je i ako je sklopljen usmenim putem. Ipak, ono što je problem kod takvih (nepisanih) ugovora je njihovo dokazivanje. Stranka bi u opisanom slučaju mogla predložiti da se saslušaju svjednoci (susjedi) za koje tvrdi da se njima suprug (po)hvalio kako je svojoj supruzi darovao automobil.

OSIJEK PRO BONO, siječanj 2020.