Opće informacije i rad sa strankama

Stranke koje se žele obratiti Pravnoj klinici “OSIJEK PRO BONO” moraju imati na umu nekoliko važnih činjenica.

1.  Studenti u Pravnoj klinici “OSIJEK PRO BONO” primarnu pravnu pomoć pružaju isključivo osobama slabog imovnog stanja, dakle osobama koje ne mogu bez poteškoća za njihovu materijalnu egzistenciju pravnu pomoć dobiti na drugom mjestu i od drugih ovlaštenih pružatelja pravne pomoći.

2. U fokusu rada Pravne klinike “OSIJEK PRO BONO” su problemi građanskopravne naravi u najširem smislu no treba naglasiti kako je s početkom akademske godine 2016/2017. u planu proširenje djelatnosti i pokrivanje drugih pravnih područja (obiteljsko pravo, prekršajno pravo, pomoć azilantima i strancima).  Građani s pravnim problemima drugačije naravi su slobodni obratiti se Klinici telefonski ili putem elektroničke pošte, ali naglašavamo kako će njihov slučaj biti procesiran samo ukoliko je obradi problema moguće pristupiti bez nesrazmjernih poteškoća te ukoliko bi obrada problema bila u osobitom obrazovnom interesu studenata.

3. Prilikom obraćanja Klinici potrebno je prvo poslati email s kratkim opisom problema i osobnim podacima. U slučaju nemogućnosti ostvarivanja kontakta putem elektroničke pošte postoji telefonski broj koji se može nazvati te na taj način ukratko prezentirati problem i zatražiti sastanak (broj će biti dostupan u određeno vrijeme tijekom tjedna nakon što se formiraju nove grupe studenata početkom listopada 2016.). Klinika tijekom zimskog semestra akademske godine 2016-2017. telefonski dežura dva dana u tjednu, utorak i četvrtak u vremenu od 17,00-18,00h! Slobodno nas kontaktirajte!

4. Primarna funkcija projekta Pravne klinike “OSIJEK PRO BONO” je omogućavanje studentima prava stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za kasniju lakšu orijentaciju u svijetu prava i bolje snalaženje na budućim radnim mjestima. U tom smislu, potencijalne stranke moraju znati da nisu svi slučajevi podobni za obradu od strane studenata te da mnogi problemi pravne naravi, posebno oni koju iziskuju vođenje spora i zastupanje pred sudom mogu učinkovito biti adresirani samo od strane odvjetnika. Klinika će sve stranke koje svoje probleme mogu adresirati putem angažmana drugih ovlaštenih pružatelja pravne pomoći upućivati na relevantne adrese. Klinika “OSIJEK PRO BONO” djeluje u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći te je ovlaštena pružati isključivo tzv. primarnu pravnu pomoć te u tom smislu ne konkurira na bilo koji način drugim ovlaštenim pružateljima pravne pomoći.

5. U segmentu primarne pravne pomoći Pravna klinika “OSIJEK PRO BONO” osobit naglasak stavlja na pravo građana na opću pravnu pravnu informaciju te pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora pri tome ne isključujući mogućnost pružanja drugih oblika primarne pravne pomoći u skladu s mogućnostima i politikom svoga društvenog djelovanja.