O nama

ja

Doc. dr. sc.  Zvonimir Jelinić, voditelj Pravne klinike “OSIJEK PRO BONO

 

Dragi studenti, prošli i budući korisnici pravne pomoći koju pruža “OSIJEK PRO BONO“,

u Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Osijeku “OSIJEK PRO BONO” smatramo da svatko, a osobito osobe lošeg imovnog stanja trebaju imati pravo na inicijalnu pravnu pomoć u vidu opće pravne informacije, jednako kao što liječnici pružaju hitnu pomoć svakoj osobi, bez obzira na njezin status zdravstvenog osiguranika.

Osim unapređenja sustava pravne pomoći i osiguranja prava na preventivnu pravnu zaštitu, cilj Pravne klinike “OSIJEK PRO BONO” je sustavno razvijanje i unapređivanje praktičnih znanja i vještina studenata prava te promicanje uloge Pravnog fakulteta u Osijeku kao društveno odgovorne institucije osobito zainteresirane za promicanje jednakosti svih osoba pred zakonom i djelotvorno ostvarenje prava i pravne zaštite za sve osobe bez obzira na njihov materijalni status. Pravna klinika djeluje u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine br. 143/2013) te je registrirana pri Ministarstvu pravosuđa pod registarskim brojem 514444444.

U Pravnoj klinici “OSIJEK PRO BONO” pravnu pomoć pružaju studenti organizirani u radne grupe čiji je rad pod nadzorom mentora.

Početkom akademske godine 2016/2017. projekt Pravne klinike “OSIJEK PRO BONO” ulazi u prvu godinu provedbe.

Sve informacije o aktivnostima Pravne klinike “OSIJEK PRO BONO” možete pronaći na ovoj web stranici.