Kontakt

Radi ugovaranja sastanka sa studentima potrebno je kontaktirati Kliniku telefonski na br. 031/327-822 ili putem adrese elektroničke pošte: osijekprobono@gmail.com.

Tijekom zimskog i ljetnog semestra akademske godine 2017-2018. telefonski broj Klinike je dostupan dva dana u tjednu, u utorak i četvrtak u vremenu od 17,15-18,15h, s izuzetkom dana na koji padaju blagdani, praznici i drugi neradni dani te s izuzetkom razdoblja akademske stanke.